Reference

U saradnji sa partnerima ili samostalno organizovali smo događaje sledećih organizacija ili firmi:

 • AMM Management
 • BCIF
 • Biro za Društvena Istraživanja
 • CRDSEE
 • DILS Ministarstvo Zdravlja
 • DILS Ministarstvo Prosvete i Nauke
 • Državna Revizorska Institucija
 • Eptisa
 • Evropski Pokret u Srbiji
 • Familija
 • Fond za Otvoreno Društvo
 • GIZ
 • Građanske Inicijative
 • Grupa 484
 • Grupa Most
 • Grupa Proces
 • Hotel Prezident, Novi Sad
 • IMG
 • Institut Mihajlo Pupin
 • JAZAS
 • Jedinica za Kontrolu Tuberkuloze
 • Mercedes-Benz Srbija i Crna Gora
 • Ministrastvo Prosvete i Nauke
 • Ministarstvo Kulture
 • Ministarstvo za Ljudska i Manjinska Prava
 • Ministarstvo Zdravlja
 • Naftna Industrija Srbije
 • Omladina JAZASA
 • Projekat Prevencije HIV-a
 • RCC
 • REC
 • Republički Hidrometereološki Zavod Srbije
 • Republički Zavod za Statistiku
 • Savet Evrope
 • Svetska Zdravstvena Organizacija
 • SeConS
 • SEEMO
 • SEEMF
 • Tim Potpredsednika Vlade za Socijalnu Inkluziju i Smanjenje Siromaštva
 • Timočki Omladinski Centar
 • UNDP
 • UNICEF
 • UNODC
 • UNOPS
 • UNAIDS
 • UNIFEM
 • UNHCR
 • UNWOMEN
 • Viktimološko Društvo Srbije
 • WWF Medpo


Neki od velikih skupova u čijoj smo organizaciji učestvovali:

 • Godišnja Konferencija o Tuberkulozi 2011 – Oktobar 2011.
 • Godišnja Konferencija o Tuberkulozi 2012 – Oktobar 2012.
 • II Kongres Intezivne Medicine – Maj 2013
 • CIGRE Srbija Savetovanje 2013 – Maj 2013


Visit Us On FacebookVisit Us On Linkedin